پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۰۰

Allaha ısmarladık

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری